Ventetid

Desværre er der ikke øjenlæger nok til det patientbehov der faktisk findes. Og i overenskomsten med regionen er der desværre ikke økonomi til blot at øge arbejdstiden for at forsøge at imødekomme patientbehovet.

Hvis vi alene blot tog mange flere patienter ind i klinikken og fordeler dem på den samme arbejdstid vil det betyde at hver patient får mindre tid, færre og mere overfladiske undersøgelser og information og måske endda utilstrækkelig forløb. Dette strider imod vores grundtanke om at være professionelle og sikre et fagligt højt niveau.

Der er derfor – desværre – ventetid til klinikken. Men hvis der er akut øjensygdom vil du selvfølgelig blive set hurtigt når dette er aftalt telefonisk.

Som udgangspunkt skal du afsætte ca. 2 timer af til et besøg i vores klinik. Dette dækker undersøgelsen ved sygeplejersken, øjendrypningen, undersøgelse og vurdering ved øjenlæge og information samt planlægning af det videre forløb, hvis dette er nødvendigt.

Hvorfor er der ventetid i klinikken ?

Hos os er det vigtigt at der er tid til grundige undersøgelser og mulighed for at uddybe informationen til patienterne. Patienter er forskellige mennesker og har forskellige behov. Nogle kender meget til deres egen sygdom og har brug for relativt lidt information, mens andre har brug for meget information og måske at få denne gennemgået flere gange. Der skal være plads til alle patienter. 

Men fordi alle er forskellige og har behov for forskellig information og fordi der nogle gange viser sig uventet sygdomme, som kræver handling, kan der, opstå forsinkelser. Vi beder venligst om tålmodighed. Forsinkelser er typisk udtryk for at nogle patienter er blevet sat i en situation hvor der pludselig er akut og svær sygdom og hvor der er behov for yderligere omsorg. Dette kan kræver yderligere undersøgelser for at afklare sygdommens eventuelle alvor. Vi ønsker ikke at sende patienter hjem og vente på opfølgende undersøgelser. Vi ønsker, at de bliver undersøgt hurtigt og dette kan desværre give ventetid.

Derudover tager vi akutte patienter og dette medfører hyppigt forsinkelser.

Vi vil være meget taknemmelige hvis i venligst vil udvise lidt tålmodighed hvis der skulle være forsinkelser – men det kan være at en patient har fået en sygdom der kræver ekstra undersøgelser og omsorg.

Kan jeg som patient bidrage til at ventetiden mindskes ?

Ja, du kan så absolut hjælp os.

  • Husk dine tider så de ikke går tabt. 
  • Du kan forberede dig inden dit besøg hos os. Se her.
  • Ved at gøre sig klart hvilke symptomer du har og hvornår de startede og hvordan de har udviklet sig kan gøre at vi bruger tiden koncentreret på din øjensygdom og det som påvirker dig.
  • Hvis andre læger (fx din praktiserende læge) har behandlet din øjensygdom bedes du medbringe navne og doser på den medicin du har fået.