Patientinformation

Diabetisk Øjensygdom samt screening i klinikken

Diabetes og øjenforandringer

Sukkersyge (DM) er en sygdom, der rammer blodkarrene i hele kroppen, herunder også øjet. Øjet er det eneste sted, hvor man kan undersøge blodkarrene uden at det f.eks. kræver operation. Øjenundersøgelsen er derfor til dels vigtig for at finde frem til hvordan øjet har det, men også fordi det er en indikator på hvordan kroppen har det i det hele taget.

Typer af Komplikationer ved Diabetes

DM kan overordnet fører til, at blodkarrene enten lukker i eller at de begynder at sive.

Hvis blodkar lukker 

Hvis blodkarrene lukker i, vil de ikke kunne fører blod frem til synscellerne. Over længere tid vil synscellerne således ikke få tilstrækkelig ilt og ernæring og de dør. Dette vil fører til syns tab og talrige andre komplikationer.

Det er muligt at have flere typer komplikationer på samme tid.

Lækage fra blodkar

Hvis blodkarrene derimod siver, vil den overskydende væske begynde at trykke på de omkringliggende celler. Dette kan fører til at cellerne dør og synet tabes.

Det er muligt at have flere typer komplikationer på samme tid.

Udposninger af blodkar

De første forandringer der udvikles er udposninger på blodkar. Disse er typisk ikke forbindet med påvirkninge af synet, men er forudsætningen for at der siden hen kan udvikles lukning eller lækage fra blodkar.

Blødninger i nethinden

Blodkarrene kan blive så lækkende at de begynder at sive med blod i nethinden. Dette giver desværre ingen symptomer og patienten kan derfor ikke mærke at der er en forværring under udvikling.

 

Væskeansamling i nethinden

Ved øget lækage vil der sive plasma (en bestanddel af bodet) ud i nethinden. Detter er igen et tegn på yderligere forværring, men typisk vil patienten heller ikke mærke dette. Kun hvis lækagen af væsken er lokaliseret i den gule plet (hvor centralsynet sidder) kan det gives synstab og ændring af former. Dette kan fører til varigt nedsat synstab.

 

Lækage af proteiner

Ved øget lækage fra karrene kan der ikke alene sive væske eller blod, men også fedt og proteiner. Disse aflejres i nethinden og kan øge graden af skade. Det er dog sjældent at patienten selv bemærker dette, men der er tale om en klar forværring.

 

Blodpropper i nethinden

Med lukning af blodkar dannes der små blodpropper. Disse giver desværre meget sjældent symptomer, og patienten er derfor ikke klar over at der er en igangværende alvorlig udvikling. Men disse blodpropper vil give varige mén og vil øge risikoen for dannelse af flere og meget alvorlige komplikationer. Desuden vil disse blodpropper – som ses i øjet – også findes andre steder i kroppen selvom man ikke kan se dem eller mærke dem endnu.

 

Dannelse af nye blodkar

Som en sum af alle ovenstående forandringer samt tendens til at blodkar lukker til vil nethinden danne nye blodkar. Disse giver ikke symptomer før der er udviklet svære komplikationer. Disse omfatter blødninger foran nethinden (ikke som tidl. omtalte blødninger i nethinden), nethindeløsning, kronisk arvævsdannelse og en meget alvorlig form for grøn stær.

Dannelsen af nye blodkar er altid meget alvorligt.

 

Sygdom andre steder i kroppen

Selvom vi undersøger og beskriver forandringer i øjet vides det at de samme forandringer formentligt også findes i hjerte, hjerne, nyre etc. Forandringerne i dine øjne er derfor et udtryk for hvordan hele din krop reagerer på DM.

Lokalisation af komplikationer ved Diabetisk øjensygdom

DM forandringer kan være placeret både centralt i nethinden, hvor synet sidder (den gule plet) og i periferien.

Påvirkning af centrum eller periferi af nethinde

Når der udvikles DM forandringer, vil mange af dem udvikles i periferien af nethinden. Her er synet vanligt ca. 5-10% og patienter mærker ofte ikke, hvis der kommer en forværring – heller ikke hvis der er et mindre område, hvor synet mistes helt.

Men i centrum sidder den vigtigste del af synsoplevelsen. Her sidder farvesyn, detaljesyn, evnen til at læse, se TV, køre bil etc. Selv små påvirkninger her kan derfor have en alvorlig indvirkning på synet.

Det er derfor vigtigt at fange forandringer så hurtigt som muligt og særligt hvis de er beliggende perifert. Her vil patienten generelt ikke opleve symptomer, men en justering af behandling kan forbedre forholdende og være medvirkende til at forhindre yderligere skade. Det er derfor vigtigt med regelmæssige kontrolbesøg for at fange en udvikling tidligt og inden den er symptomgivende.

Varige mén – når blodkar lukker

Når blodkar lukker til, medfører det forandringer, der kan være varige og DM-behandlingen skal derfor tilsigte at forhindre yderligere skade. Hvis der er et større område, der ikke får ilt og ”mad” nok, ville cellerne dø. Men inden da, vil nethinden forsøge at genetablerer forsyningen med ilt og ernæring ved at danne nye blodkar. Disse blodkar er desværre altid farlige for øjnene og kræve behandling. De kan fører til grøn stær, blødninger og nethindeløsning. Der er derfor en risiko fra betydende synsskade og blindhed. Den typiske behandling er laser, men nye muligheder er på vej.

Varige mén – når blodkar siver

Når blodkar siver, kan dette være forbigående og bedres hvis f.eks. blodsukkerreguleringen bedres. Mange af diabetes forandringer kan derfor bedres og svinde hvis blodsukker og blodtryk reguleres bedre. Men hvis væskemængden ikke aftager, kan den både blive kronisk og medfører varigt synstab. Inden det kroniske stadie udvikles, kan man tilbyde forskellige former for behandling, der virker lokalt i øjnene, men ikke har nogen indflydelse på DM-reguleringen i øvrigt.

Behandlingen kan enten omfatte laser, indsprøjtninger i øjet eller indlæg af et depot af binyrebarkhormon i øjet.

Vi anbefaler at du kontrollerer dine øjne regelmæssigt. Dette gøres ved at undersøge hvert øje for sig vha. et amsler kort. Se nærmere her.

 

Risikofaktorer og forebyggelse

De vigtigste risikofaktorer er højt blodsukker, blodsukker der svinger meget og forhøjet blodtryk. Jo længere tid dette har stået på og jo højere grad blodsukkeret ikke er optimalt reguleret, jo større risiko og jo mere alvorlige skader udvikles.

Men hvis blodsukkeret reguleres optimalt, kan udviklingen bremses. Mange forandringer kan bedres eller endda forsvinde, hvis blodsukkeret reguleres. Det er derfor utroligt vigtigt at komme til regelmæssige kontrolbesøg. Også selvom der ikke er symptomer. Forandringer vil ikke medføre symptomer i starten, men behandling af disse forandringer kan nedsætte eller fjerne risikoen for yderligere skade såvel som bedrer sukkersygen i øjet og din krop.

Behandling

Den vigtigste og mest effektive behandling er et godt reguleret blodsukker. Dernæst at blodsukkeret ikke svinger. Blodtryksregulering er ligeledes meget vigtigt. Og endeligt har velbehandlet kolesterol også en betydning.

Mange DM-forandringer kan forsvinde ved bedring af blodsukkeret. Herved undgår man yderligere skade på nethinden og synet. Men den skade der er indtrådt, kan normalt ikke vindes tilbage.

Nogle forandringer medfører en alvorlig risiko for tab af synet og blindhed. Afhængigt af hvilken type forandring der er, og hvilket stadie udviklingen er nået, kan der tilbydes enten laserbehandling eller indsprøjtninger med medicin. Men selv hvis denne behandling er effektiv, kan der komme tilbagefald og forværring, hvis blodsukkeret ikke bedres.

DM og risici ved andre øjensygdomme og operationer

Sukkersygen kan skade øjet og dets celler med ledsagende varigt nedsat syn eller blindhed. DM øger risikoen for grå stær, grøn stær, nethindeløsning, blødning, samt øget komplikationer efter operation som fx ved grå stær operation. Desværre vil de fleste patienter ikke kunne mærke den gradvise udvikling af skade i øjnene, før skaden er betydende og giver kroniske mén.

DM-fotoscreening og DM-lægeundersøgelser

Hos Vestsjællands Øjenklinik Slagelse findes der helt overordnede 2 spor, hvorpå man kan få undersøgt sin DM.

At der er 2 spor, og at DM-fotoscreening skal udgøre den største del, er bestemt via overenskomsten med regionen.

 

DM-Lægeundersøgelse

Her får patienten taget alle relevante syns-, fotografiske og skanningsundersøgelser, for herefter at komme ind til lægen og får undersøgt yderlige dele af øjet og nethinden.

 

DM-Fotoscreening

Her vil patienten få lave nøjagtigt de samme undersøgelser, men kan gå hjem efter undersøgelsen. Sygplejersken, der laver undersøgelserne, kan fortæller om hvilke fund der er og om der er behov for yderligere undersøgelser eller behandlinger. Senere vil lægen gennemse alle billeder og skanninger og vurdere dem. På denne måde er der indbygget en dobbeltkontrol for at gøre undersøgelse og vurdering så sikker som muligt.

 

Nye tider

På baggrund af fundende i din nethinde, der følger et internationalt graderingssystem, vil du få nye tider til kontrol. Afhængigt af fundende, kan man skifte imellem de 2 spor. Hvis dine forandringer forværres, kommer du hyppigere ind til lægen, mens du overvejende får lavet undersøgelse ved sygeplejerske, hvis der er fine og stabile forhold.

Undersøgelser og øjendrypning

Ved dine besøg vil du få dryppet øjne, så dine pupiller udvides. Dette medfører en mere grundig undersøgelse og er afgørende for en grundig undersøgelse af din sukkersyge. Du skal forvente at dit besøg varer op til 2 timer.

Som bivirkning vil synet være sløret og du vil ikke kunne køre bil eller benytte personfarligt udstyr i de efterfølgende 4 timer. Samtidigt bliver du også forbigående mere lysfølsom. Du skal altid gøre personalet opmærksom på om du er allergisk overfor lægemidler eller konserveringsmidler eller har udviklet kløe, rødme og hævelse efter brug af øjendråber.

Samarbejde med din læge

Vi ønsker, at der er et godt samarbejde lægerne imellem, da det er vores opfattelse, at det vil forbedre dit forløb.

Vi har dog ikke adgang til dine blodprøver og modtager meget sjældent besked fra den praktiserende læge.

Vi vil derfor sætte stor pris på, at du kan fortælle hvordan dit blodsukker og blodtryk ligger, og om det er under forbedring eller forværring.

Vi sender rutinemæssigt kopi af journalnotatet til din praktiserende læge.

Samarbejde med øjenafdelingerne

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse har et meget tæt og nært samarbejde med de 2 øjenafdelinger i Regionen, samt øvrige øjenafdelinger.

Hvis, der findes forandringer, hvor der er videnskabelig dokumentation for, at det kræver behandling, vil vi selvfølgelig henvises til øjenafdelingen.

Andre øjensygdomme

Hos Vestsjællands Øjenklinik Slagelse vægter vi grundighed ekstremt højt. Du vil derfor få lavet alle relevante undersøgelser hver gang. Ved mistanke om anden øjensygdom vil du blive indkaldt til yderligere undersøgelser.

Nye symptomer

I forbindelse med DM fotoscreening, oplever vi, at nogle patienter beretter om nytilkomne symptomer. Dette kan være pga. diabetes eller anden øjensygdom. Hvis der ikke findes en oplagt årsag, vil du få tilbudt en tid til øjenlægevurdering, således, at vi kan stille en diagnose og lægge en plan for det videre forløb.

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder