Undersøgelser

Forberedelse inden dit besøg i klinikken

Øjenundersøgelse Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Forberedelse inden din tid ved øjenlægen

Inden du møder til din tid på øjenklinikken, er det vigtigt at du har overvejet hvad dine gener drejer sig om. Dette gør, at vi lettere kan stille diagnosen hurtigt og sikkert. Så sikres du også bedst mulig behandling og det bedste udgangspunkt for det videre forløb.

Det er vigtigt, at du undersøger hvert øje for sig. Find præcist ud af hvad dine symptomer er og hvornår de startede. Svinger symptomerne i løbet af dagen og henover dage/uger/måneder. Kan du bedre dine gener selv. Er synet sløret og er det sløret over det hele eller i midten af synsfeltet. Er der formforandringer – fx at lige linjer er begyndt at bugte. Er der smerter? Er der rødme? Tåreflod?

Det er meget vigtigt, at du altid medbringer alle de briller du bruger. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du medbringe styrken på dine linser.

Hvis du bruger øjendråber, er det ligeledes vigtigt, at du medbringer disse. 

Hvis du henvises fra din optiker, skal du medbringe en henvisning, hvor der er anført hvad din henvendelse drejer sig om. 

Hvis du har været ved andre øjenlæger eller øjenafdelinger skal du altid medbringe en kopi af dine journaler.

 

Skemaer inden du møder i klinikken

 

For at sikre en hurtig og effektiv øjenlægeservice kan du hjælpe til ved at printe et af de nedenstående skemaer og udfylde dem inden dit besøg i klinikken. Hvis det er første gang du møder i Vestsjællands Øjenklinik Slagelse, skal du printe spørgeskemaet til nye patienter. Hvis du har været i klinikken før, skal du printe spørgeskemaet til kontrol og udfylde det.

 

Spørgeskema til nye patienter

 

Spørgeskema til kontrolbesøg

 

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder