Klinikken

Samarbejdspartnere

Vestsjællands Øjenklinik har et tæt samarbejde med øjenafdelingerne i Roskilde og Næstved, som er de øjenafdelinger i Region Sjælland. Men da en del specielle og mere sjældne sygdomme er samlet på få steder for at opnå stor ekspertise, har vi også et rigtig godt samarbejde med Glostrup og Rigshospitalets øjenafdeling. Vi har også meget ofte fælles patienter med øjenafdelingen i Odense samt øjenafdelinger i Jylland herunder Århus og Sønderborg.

Vi har et tæt samarbejde med de praktiserende læger, da mange øjensygdomme kan være en del af sygdomme i kroppen, hvor din egen læge er involveret i dit forløb. Vi sender derfor rutinemæssigt breve til din egen læge således at han/hun kan følge udviklingen ved dine besøg i øjenklinikken.

Øjenspecialet ligger sig tæt op af andre speciale som fx neurologi, ørelæger, hudlæger etc. I den forbindelse har vi et godt og frugtbart samarbejde med hospitalsafdelinger og speciallæger, således at din undersøgelse og behandling forløber så effektivt som muligt.

En af vores nærmeste arbejdspartnere er optikere. Der er mange mennesker, der i forbindelse med et rutinebesøg hos optiker, får konstateret en forandring, som skal undersøges ved øjenlæge. I den situation vil optikeren udfylde en ”henvisningsfolder” til øjenlægen med information om hvad der er fundet og hvad der ønskes udredning for. Denne seddel medbringer du så til øjenlægen, der tager udgangspunkt i henvisningen.

Vi har også mange patienter, hvor synet kan bedres ved optimering af briller. Du vil så få en ”henvisningsseddel” med dig til optikeren, der så kan hjælpe med at få udformet nogle briller.

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse anbefaler aldrig nogle optikere frem for andre. Vi videregiver aldrig en patients oplevelse af en optiker til øvrige patienter. Vi vil generelt anbefale, at du finder en optiker som du er tryg ved og som du kan snakke med om hvad der generer dit syn.

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder