Patientinformation

Grå stær

Hvad er grå stær?

Grå stær er en meget hyppig øjensygdom. Den udvikler sig typiske livet igennem og efter 50-60-årsalderen begynder den i tiltagende grad at give symptomer.

Inden i øjet findes linsen, som er ansvarlig for evnen til at fokuserer (dvs. at man ser skarpt på nær og afstand). Linsen bliver gradvist mere stiv hvorved evnen til at fokusere forringes og dette kaldes alderdomssyn. Samtidigt bliver linsen mere uklar. Dette gør at synet bliver mere sløret. Dette kaldes grå stær.

Årsager

Den primære årsag er alder idet jo ældre man er jo større er risikoen for synsbetydende grå stær. Men også UV-belysning, traumer, medicin (fx binyrebarkhormon), øjensygdomme, rygning, diabetes, alkohol, arvelighed og tidligere øjenoperationer.

Hvis du henvises til operation for grå stær

Hvis øjenlægen finder det relevant med vurdering for operation for grå stær, vil du blive henvist til sygehuset. Du vil herefter indkaldes til forundersøgelse. Hvis ventetiden ikke overholder behandlingsgarantien, kan du kontakte øjenafdelingen eller patientvejleder og blive henvist til et privat tilbud uden egen betaling.

Udvikling af grå stær

Med alderen vil linsen gradvist blive mere brunlig og dette vil derfor medføre at der kommer mindre lys ind i øjet og at synet bliver mere sløret. Samtidigt vil øjet ofte blive mere nærsynet og denne gradvise udvikling kan medføre at man hyppigt skal skifte briller.

Linsen kan udvikle nogle usædvanlige brydninger af lyset, hvilket kan fører til blænding af lyskilder.

Symptomer

De typiske symptomer omfatter bl.a. sløret syn, tiltagende nærsynethed, øget behov for lys, nedsat syn i mørke omgivelser, nedsat læseevne, haloer omkring lyskilder, dobbeltsyn for det ene øje, nedsat farveopfattelse og blænding.

Information

Hvis vi finder behov for henvisning til grå stær vurdering, vil du modtage skriftlig information om grå stær, efterforløbet samt information om rettigheder i forhold til henvisning.

Forundersøgelse

Hvis du henvises til en vurdering af om du vil have gevinst af en grå stær operation indkaldes du først til en forundersøgelse.

Her laves en række undersøgelse af øjet, og du modtager information om operationen, risici og komplikationer.

Du vil have mulighed for at stille kirurgen spørgsmål.

Hvis kirurgen finder det relevant med at tilbyde operation vil du modtage operations datoerne.

Når du har datoerne er det afgørende at du med det samme kontakter os mhp. efterforløbet efter operationen.

Behandling

Grå stær er altid ufarligt og vil aldrig medføre mén for øjet eller synet. Ubehandlet vil den går stær altid forværres over tid, men hvor hurtigt den udvikles er meget svingende. Men det er ufarligt at udskyde operationen og man kommer ikke for sent til operationen.

Behandlingen udføres via en operation. Operationen foregå i lokalbedøvelse med øjendråber. Der laves to små snit. Igennem disse snit knuses den gamle linse og hvert lille brudstykke tages. Herefter indlægges en kunstig linse. Denne linse vil holde resten af livet og behøver ikke udskiftning.

Snittene bliver ikke syet, fordi der benyttes en særlig teknik og du skal derfor ikke have fjernet tråde.

Efter operationen skal du dryppe i ca. 3 uger, men kirurgen vil informere mere om dette.

Operationen tager ca. 15-30 minutter.

Efter operationen

Det er normalt at synet er lidt sløret efter operationen og at det gradvist bedres. Ofte opleves let grus fornemmelse og irritation samt let rødme.

Du skal dryppe dine øjne i 3 uger eller hvad kirurgen eller øjenlægen anbefaler.

Du skal undgå fysisk arbejder og kraftige belastninger, men dagligt husligt arbejder er uden problemer. Du skal undgå at gnubbe i øjet og undgå at få vand i øjet (bad, svømmehal etc.). Dette skyldes at såret ikke bliver syet og derfor hele automatisk. Men det tager typisk ca. 3 uger før helingen er komplet.

Video af operationen

Her ses en video om grå stær, symptomer og operationen med en ledsagende forklaringen.

Talen er på engelsk.

I den nederste video er talen på dansk.

 

Efter operationen

Det er normalt at synet er lidt sløret efter operationen og at det gradvist bedres. Ofte opleves let grus fornemmelse og irritation samt let rødme.

Du skal dryppe dine øjne i 3 uger eller hvad kirurgen eller øjenlægen anbefaler.

Du skal undgå fysisk arbejder og kraftige belastninger, men dagligt husligt arbejder er uden problemer. Du skal undgå at gnubbe i øjet og undgå at få vand i øjet (bad, svømmehal etc.). Dette skyldes at såret ikke bliver syet og derfor hele automatisk. Men det tager typisk ca. 3 uger før helingen er komplet.

Briller

Man skal afstå fra at købe dyre briller indtil der er gået indtil 6 uger efter den sidste operation. Dette skyldes at den kunstige linse ikke sidder helt fast og styrken i øjet kan derfor ændre sig. Hvis du køber briller, kan de efter nogle uger viser sig ikke at passe optimalt.

Det er typisk at man ser skarpt på afstand, men vil have vanskeligt ved at se hvad der nært som fx læsning. Du kan købe nogle billige læsebriller som midlertidig løsning indtil du kan få de mest passende briller.

Du kan tage en bog eller et blad med i forretningen og holde teksten i dén afstand du normalt gerne vil læse i. Herefter kan du forsøge at finde frem til de briller der giver det skarpeste billeder.

Når øjenlægen finder at forholdende er så fine at du kan få briller, kan du henvende dig til din optiker mhp. råd, vejledning og udformning af briller.

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse måler ikke ud til briller og videregiver ikke vores målinger.

Efterforløbet på Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Vi får typisk ikke besked om dit forløb og operation før det hele er afsluttet. Mange kirurger vil gerne have at vi laver efter kontrollerne hos os. Hvis vi skal imødekomme dette, er det afgørende at du kontakter os når du får dine operationstider ved forundersøgelsen. Hvis du kontakter os i sidste øjeblik, kan vi ikke give dig tider, fordi det ville kræve at vi skulle bruge akut tider. Akuttider er forbeholdt patienter med akut behov for øjenlæge vurdering. Det er derfor dit ansvar selv at få tider hos os.

Tider er placeret strategisk i henhold til de forskellige faser øjet gennemløber efter operationen. Formålet er at sikrer at der ikke tilstøder komplikationer. Hvis der udvikles komplikationer, vil hurtig diagnosticering og behandling ofte give det bedste resultat.

Risici og komplikationer

Selvom grå stær operation er en ekstrem sikker operation, er ingen operation uden risici.

  • Blødning og infektioner.
  • Hævelse på hornhinde og nethinde
  • Fejlplacering af den kunstige linse (kan kræve ny operation)
  • Tab af den kunstige linse bagerst i øjet (kræver operation)
  • Øget betændelse /regnbuehindebetændelse
  • Forøget øjentryk
  • Forværring af diabetes i øjnene
  • Muligvis forværring af eksisterende AMD
  • Øget lysfølsomhed (evt. forbigående)
  • Tendens til blåligt lys (evt. forbigående)
  • Øget tåreflåd (evt. forbigående)
  • Vedvarende grusfornemmelse (evt. forbigående)
  • Hængende øjenlåg
  • Defekter af regnbuehinden/pupillen
  • Dårligere syn end inden operationen

Henvisning til grå stær vurdering

 Hvis Vestsjællands Øjenklinik Slagelse har henvist dig til vurdering for grå stær operation vil du have modtaget foldere om grå stær, henvisning til sygehus (eller lokal kirurg), patientrettigheder ved henvisning og forløbet efter grå stær operation.

Det kan være lidt overvældende med alle de ting man skal huske og de besøg man skal til i forbindelse med en operation.

Vi har derfor lavet en lille guide der gennemgår de forskellige trin fra henvisning til operation og efterforløb.

Udvidet frit sygehusvalg

Hvis du ønsker at blive henvist til sygehuset kan der være ventetid på indkaldelsen til forundersøgelsen.

Hvis der er mere end 30 dages ventetid kan du benytte dig af udevidet frit sygehusvalg. Øjenafdelingen vil ofte informere dig om dine muligheder og du får en liste med øjenklinikker, der kan tilbyde dig undersøgelse og operation med kortere ventetid.

Tryk på knappen og find de øjenklinikker, der tilbyder grå stær operation med kortere ventetid.

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder