Patientinformation

Værn Om Synet

Værn Om Synet bidrager til viden, forskning og information til alle der er interesseret i øjet og øjensygdomme. Hvis du har en øjensygdom eller f.eks. kender til øjensygdom i familien kan det være godt at blive medlem og få masser af information.

Hvis du får konstateret en øjensygdom hos øjenlægen, kan det være vigtigt, at man får lejlighed til at komme hjem og fordybe sig i den relevante information. Det kan nogen gange være svært at rumme al den information man får hos øjenlægen. Nedenfor på denne side – og på værn om synets side – findes en rækkes hæfte om talrige øjensygdomme og behandlinger.

Bliv medlem af Værn Om Synet

Værn Om Synet er en utrolig vigtig organisation, der både hjælper med forskning, uddannelse og information. Værn Om Synet er medvirkende til at Danmark er så aktiv mhp. forskning og at der findes gode og patient venlige publikationer, der kan øge forståelsen for øjensygdomme.

Som øjenklinik kan vi derfor på det varmeste anbefale at blive medlem og give tilskud til Værn Om Synet.

AMD

Her kan du læse mere om AMD og særligt hvad du skal være opmærksom på.

Blodprop i Øjet

Her kan du læse mere om blodpropper i øjnene og særligt hvad du skal være opmærksom på.

Cancer i Øjenregionen

Her kan du læse mere om cancer i øjenregionen.

Diabetisk Øjensygdom

Her kan du læse om hvordan diabetes kan ramme øjnene og hvorfor det er vigtig at gå til regelmæssig øjenlægekontrol.

Farvesyn og farveblindhed

Her kan du læse mere om farvesyn og farveblindhed.

Glaslegemesammenfald og nethindeløsning

Læse om de to meget vigtige tilstande der kan ramme alle.

Glasøje

Hvis du har eller måske skal have et galsøje kan du læse mere om emnet her.

Grå stær

Læs om denne meget hyppige tilstand og muligheden for operation.

Grøn stær

Læs mere om denne alvorlige sygdom, men hvor der nu er mange mulighder for effektiv behandling.

Tørre, våde og irriteret øjne

Irriteret øjne vil de fleste støde på. Læs om de forskellige former og hvordan de kan behandles.

Børns Øjne

Børns øjne undergår en rivende udvikling, hvor der kan forekommer tilstande der svinder af sig selv og tilstande der fører til varigt nedsat syn.

Operation for brydningsfejl i Øjet

Læs om de moderne operationsmetoder til behandling af forskellige brydningsfejl.

Det røde øje

Læs om et af de hyppigeste symptomer og de forskellige årsgaer der giver et rødt øje.

Svagsynshjælp

Hvis du har et meget nedsat syn kan du her læse om muligheden for hjælp til dit synshandikap.

Trafiksyn

Læs nærmere om hvilke krav der er til dig og dit syn og hvordan man undersøger for om du opfylder kørekortskravene.

Øjenskader

Læs mere om traumer af øjet og dets behandling samt indflydelse af synskvaliteten.

Hornhinden Sygdomme

Læs mere om denne alvorlige sygdom, men hvor der nu er mange mulighder for effektiv behandling.

Kontaktlinser

Irriteret øjne vil de fleste støde på. Læs om de forskellige former og hvordan de kan behandles.

Forskel på Grå og Grøn stær

Mange bliver i tvivl om forskellen på disse to sygdomme, hvis navne er meget tæt på hinanden. Se video om forskellen.

Test

Læs om de moderne operationsmetoder til behandling af forskellige brydningsfejl.

Video om Diabetisk Øjensygdom

Se en video om hvordan øjet bliver ramt af sukkersyge og hvilken betydning regulering af blodsukker kan have for dit øje.

Video om Grå og Grøn stær

Se videon om hvad grå og grøn stær er og om hvordan man behandler de forskellige sygdomme.

Video om nethindeløsning

Se en video om den alvorlige øjensygdom nethindeløsning ved en af de førende øjenkirurger inden for nethindekirurgi.

Video om Øjensymptomer

Se en video om vigtigheden af at undersøge sine øje således at man fange nytilkommen øjensygdom tidligt i forløbet.

Video om symptomer ved AMD

Se videoen om symptomer ved AMD (aldersforkalkning) og lær at undersøge dine øjne, så du kan fange nytilkomne symptomer hurtigt.

Video om våd og tør AMD

I denne video gennemgås forskellen på tør og våd AMD samt hvad du skal være opmærksom på. Endeligt diskuteres muligheden for behandling af våd AMD og forebyggelse af tør AMD,

Videogennemgang af AMD

I denne gennemgang beskriver en nethindeekspert sygdommen AMD.

Video om øjets anatomi

Øjet er et meget vigtig, men også utroligt kompliceret organ. Se en øjenspecialist gennemgå øjets anatomi og beskrives synets funktion.

Hvis du har en af ovenstående sygdomme eller hvis du vil høre nærmere om en øjensygdom er du velkommen til at kontakte os.

Kontak osFind os

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder