Patientinformation

Ventetid

Telefonnummer

58 52 20 01

Ring venligst udenfor telefontiden hvis du ønsker at aflyse en tid eller forny en recept.

Tast 1

Indtal tydeligt:

– Navn

– CPR nr.

– Dit telefonnummer

a. Indtal tydelig dato og klokkeslet for den tid du ønsker aflyst

eller

b. Indtal tydeligt navn, dosering og styrke på det lægemiddel du ønsker fornyet recept på

Bemærk

Hvis du ønsker en ny tid skal du selv ringe i telefontiden og bede om denne.

Ventetid på telefonen

Der kan desværre lang ventetid på telefonen.

Vi modtager ca. 60 opkald dagligt, og det er selvsagt, at så mange opkald vil medføre en del ventetid. Dette skal ses i sammenhæng med at personalet skal spørge ind til symptomer, så du kan få en tid svarende til den sygdom du har.

Mange patienter oplever, at de bliver smidt af køen, eller at der er en besked der siger at klinikken er optaget og at du skal ringe tilbage senere. Dette skyldes, at mængden af opkald er så voldsom, at telefonsystemet ikke kan tage flere opkald. Du kan derfor prøve senere.

Men hvis du ikke føler at du kan komme igennem, er der frit valg imellem alle øjenlæger og du kan derfor altid søge en anden øjenlæge. Det vigtigste er jo at du får en tid ved en øjenlæge.

Du kan også møde ind og bede om en tid.

For at mindske presset på telefonen vil vi venligst bede patienter om at benytte døgn-telefonsvaren hvis du skal have fornyet en recept. Og du kan ligeledes benytte døgn telefonsvaren til afbud. Men bemærk at personalet ikke svarer på telefonsvaren.

Hvis du benytter telefonsvaren, skal du tydeligt indtale navn, cpr, telefonnummer og lægemiddel, styrke og dosering eller hvilken tid du ønsker at aflyse.

Ventetid til dit besøg på klinikken

Der er desværre ventetid på at komme til øjenklinikken. Patienter modtages kun efter forudgående aftale, der kan opnås i telefontiden. Ventetiden afhænger af hvad dine symptomer er. Dette gør vi for at sikre, at dem der har mest brug for øjenlægehjælp, kommer til hurtigst.

Selvom både patienten og klinikken ønsker, at der aftales tid så hurtigt som muligt, kan dette desværre ikke altid lade sig gøre. Vi modtager mellem 60-80 henvendelse dagligt fra patienter der ønsker en ny tid. Det er ikke muligt at efterkomme, at alle patienter får en tid når de ønsker det.

Vi har et stort ønske om at modtage patienterne så hurtigt som overhovedet muligt og samtidigt at sortere de patienter hvor symptomerne er mere alarmerende fra så de kan få den hurtigste tid. Hvis du ikke føler at du har fået en tid hurtigt nok er du velkommen til at ringe og spørger om der tider før den du har fået. Endeligt kan du også benytte dig af andre øjenlæge på i regionen og inden for andre regioner. Der er ikke behov for henvisning til øjenlæge.

Der er aktuelt ca. 6 måneders ventetid på en ikke-akut tid.

 

Ventetid på undersøgelsesdagen

På selve undersøgelsesdagen er der desværre også ofte ventetid og forsinkelser. Det bunder ikke i for omfattende travlhed eller dårlig planlæggelse. I løbet af en dag vil en del patienter få en diagnose, der måske er alvorlig og kommer til at påvirke deres liv. En vigtig rolle for os er at tage hånd om det og informere. Dette tager tid. Og nogle gange mere tid end forventet. Men det er nødvendigt og vi ønsker at yde vores ypperste for patienter i en svær situation.

Desuden kommer der et vekslende antal akutte patienter. Nogle af dem har en alvorlig og krævende sygdom, der måske kræver en del undersøgelser. Det betyder desværre, at der er ventetid for andre.

Vi håber derfor, at du vil være forstående overfor ventetiden. Den er et udtryk for, at der er øget behov for undersøgelse, behandling og omsorg af en eller flere patienter. En anden gang kan det være dig der får behov for ekstra undersøgelser, information og omsorg!

Er der noget jeg kan gøre?

Inden du møder til din tid på øjenklinikken, er det vigtigt at du overvejer hvad dine gener drejer sig om. Dette gør at vi lettere kan stille diagnosen hurtigt og sikkert. Så sikres du også bedst mulig behandling og det bedste udgangspunkt for det videre forløb.

Det er vigtigt, at du undersøger hvert øje for sig. Find præcist ud af hvad dine symptomer er og hvornår de startede. Svinger symptomerne i løbet af dagen og henover dage/uger/måneder. Kan du bedre dine gener selv. Er synet sløret og er det sløret over det hele eller i midten af synsfeltet. Er det sløret på nær eller på lang afstand? Er der formforandringer – fx at lige linjer er begyndt at bugte. Er der smerter ? Er der rødme ? Tåreflod ? Er du meget lysfølsom ?

Hvis du er ny patient hos os bedes du venligst udfylde skemaet som du finder nedenfor. Husk at gøre os opmærksom på hvad du tager af medicin og om du er allergisk over nogen lægemidler. Find frem til datoer for eventuelle operationer og behandlinger. Har du følger efter tidligere behandlinger både i øjnene eller af kroppen?

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder