Klinikken

Generelt om dit besøg og forløb i klinikken

Velkommen til Vestsjællands Øjenklinik Slagelse.

 

På denne side vil vi gerne beskrive vores værdier og grundlag for klinikken samt arbejdsmåde. Herved ved du hvad du kan forvente af dit besøg hos os.

Ingen patienter er ens. Forskellige diagnoser kræver forskellige undersøgelser, og der er forskel på, om det er første besøg, eller om man komme til en tilbagevendende kontrol. Nogen ved meget om deres sygdom, mens andre har brug for meget information. Vi forsøger at tage hensyn til alle, mens der samtidigt laves grundige undersøgelser på højt fagligt niveau.

Det er dog ikke muligt at tage hensyn til alles specifikke behov og krav til hvad de forventer fra deres øjenlæge. Vi vil derfor beskrive vores arbejdsgange. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, vil vi på det kraftigste anbefale, at du overvejer at henvende dig til en anden øjenlæge, som opfylder dine krav og ønsker. Du kan få udleveret en liste med navne, adresser og telefonnumre på andre øjenlæger i regionen. Eller du kan finde anden øjenlæge på sundhed.dk.

 

Ankomst

I en moderne øjenklinik bruger vi ressourcerne så effektivt som muligt. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at have en sekretær siddende fast ved skranken. Du skal derfor selv melde din ankomst ved at skanne sygesikringskortet på ankomstskærmen. Ellers ved vi ikke at du er mødt!

Du skal herefter indtaste dit mobile telefonnummer. Hvis du gør det, vil du fremover få SMS omkring dine tider, generel information samt oplysning om aflysninger eller ændringer. Det er derfor vigtigt at angive dit mobilnummer.

 

Sygeplejersken

De fleste patienter skal først ses af en sygeplejerske. Klinikken målretter undersøgelserne i forhold til årsagen til dit besøg. Herefter får du ofte dråber der udvider pupillen. Disse er ca. 30 min. om at virke og afstedkommer derfor nogen ventetid indtil den fulde effekt er indtrådt.

Hvis du kommer til synsfeltsundersøgelse, vil du typisk ikke få dryppet øjne.

De fleste patienter kommer efterfølgende ind til øjenlægen. Nogle patienter skal dog ikke ind til lægen samme dag. I disse tilfælde er der planlagt et meget præcist og individuelt undersøgelse program for hver enkelt patient.

 

Øjenlægen

Hos øjenlægen laves en række undersøgelse, hvoraf nogle kan kræve, at du dryppes med særlige dråber. Billeder og andre undersøgelser, der er lavet ved sygeplejerskerne, gennemgås og der laves en samlet vurdering for hver patient. Herefter planlægges det videre forløb.

 

Øjendrypning

Ved dine besøg vil du få dryppet øjne, så pupillerne udvides (dog typisk ikke ved synsfeltsundersøgelser). Dette medfører en mere grundig undersøgelse. Som bivirkning vil synet være sløret og du vil ikke kunne køre bil eller benytte personfarligt udstyr i de efterfølgende 4 timer. Samtidigt bliver du også forbigående mere lysfølsom. Du skal altid gøre personalet opmærksom på om du er allergisk overfor lægemidler eller konserveringsmidler eller har udviklet kløe, rødme og hævelse efter brug af øjendråber.

Hvis du afviser at få dryppet øjne, skal du gøre personalet opmærksom på dette. Du skal samtidigt være indforstået med, at vi ikke kan undersøge dig tilstrækkeligt grundigt og derfor ikke med sikkerhed kan udelukke øjensygdom. Det er således heller ikke sikkert at vi kan finde frem til årsagen til dine gener.

 

Opfølgende tid

Hvis der er brug for kontroltider, medgives du en seddel fra øjenlægen. Denne seddel skal afleveres til en sygeplejerske. For at være så effektive som muligt, og derved hjælpe så mange patienter som muligt, har vi ikke en fast sekretær siddende til f.eks. at give tider. Du bedes derfor vente ved skranken indtil en sygeplejerske kommer til dig, hvorefter du kan få din tid.

 

Ventetid og den samlede tid i klinikken

Vi har som grundværdi, at der laves grundige undersøgelser og, at det gøres hver gang. Dette har vi valgt, fordi vi gerne vil have en klinik på et meget højt fagligt niveau. Samtidigt vægter vi patientinformation og patientinddragelse meget højt.

Konsekvensen af denne tilgang er, at vi bruger mere tid på hver enkelt patient. Dette betyder, at den samlede tid i klinikken kan være op til 2 timer (besøg ved synsfeltsundersøgelsen tager ca. 30-60 min.).

 

Utilfredshed over tidsforbruget

Nogle patienter tilkendegiver, at de er utilfredse med, at der bruges så lang tid på undersøgelser. Det har vi fuld forståelse for. Hvis du ikke kan afse den tid, som vi har brug for at kontrollere dine øjne grundigt, vil vi anbefale, at du benytter dig af en anden øjenlæge. Der er frit valg og der kræves ingen henvisning. Alle øjenlæger er forpligtiget til at tage imod nye patienter (man kan ikke sige at der fx er lukket for tilgang). Du kan få en liste med øvrige øjenlæger i Region Sjælland ved at spørge personalet. Du kan også finde andre øjenlæger på sundhed.dk.

 

Akutte patienter

Vi modtager akutte patienter og det er i sagens natur umuligt at forudsige hvor mange og hvad de kommer med. Det kan være meget alvorlige sygdomme, som kræver information og omsorg. Akutte patienter medfører derfor næsten altid forsinkelser og vi beder om forståelse for dette. Men en anden gang kan det måske være dig der har en akut og synstruende sygdom!

Akutte patienter tages ind så hurtigt som muligt i forhold til deres sygdom. Men vi prøver dog samtidigt at tage hensyn til de patienter, der allerede har en tid.

Vi oplever, at nogle akutte patienter, udtrykker utilfredshed over at skulle vente. Ventetiden for akutte patienter, beror på en faglig vurdering. Hvis man som akut patient er utilfreds med denne tilgang, vil vi på det kraftigste appellere til, at der med det samme rettes henvendelse til en anden øjenlæge. Man oplever typisk en mere frugtbar relation mellem patient og øjenlæge, hvis man er enige om arbejdsgangen. Man kan også kontakte sin egen læge, der kan være behjælpelig med at finder en øjenlæge, der opfylder de ønsker du har.

 

God opførsel

Vi oplever desværre ofte, at nogle patienter ikke opfører sig ordentligt. Der bliver talt grimt til personalet og nogle råber og skælder ud. Dette er ikke acceptabelt og vil ikke blive tolereret! Klinikken er vores arbejdsplads, hvor vi skal have ordentlige forhold for at udføre en grundig undersøgelse af dine øjne. Vi forventer, at du kan opføre dig ordentligt og respektfuldt over for personalet og deres faglighed. Ellers må vi bede dig om at finde en anden øjenlæge og dit forløb afsluttes fra Vestsjællands Øjenklinik Slagelse!

 

Udeblivelser

Vi oplever dagligt udeblivelser uden afbud, hvilket er utroligt ærgerligt, da andre patienter kunne drage fordel af tiderne. Hvis du ønsker at aflyse din tid, skal du meddele dette senest kl 8.00 på undersøgelsesdagen. Det kan gøres døgnet rundt på afbudstelefonsvaren. Du skal tydeligt indtale dit navn, cpr. og den tid som du ønsker at aflyse. Du kan ikkebede om en ny tid på afbudstelefonen. Her skal du ringe i telefontiden og få en ny tid. Telefonsvaren besvares ikke.

Udeblivelser uden afbud kan koste 250 kr. inden du kan få en ny tid. Udeblivelse fra operation kan koste 500 kr. før du kan få en ny tid.

 

Hvis klinikken er lukket

Hvis du har brug for øjenlægehjælp uden for klinikkens åbningstid (weekender, ferie, kursus etc.) kan du altid henvende dig til en anden praktiserende øjenlæge. Du finder andre øjenlæger på sundhed.dk. Du kan også kontakte din praktiserende læge eller vagtlægen.

Hvis du skal søge anden øjenlæge

Hvis du skal søge anden øjenlæge kan du nedenfor finde oplysninger på øjenlæger i Region Sjælland.

Der er ikke tale om en anbefaling af nogen øjenlæger frem for andre.

Du kan benytte dig af den øjenlæge du ønsker og der er ikke behov for henvisning fra din praktiserende læge.

 

Øjenlæge

Adresse

Telefon nr.

Sundt Syn v. Karen Valentin Lundvang-Laursen (O)

Ndr. Stationsvej 14E, 4200 Slagelse

58 50 61 10

Pia Soelberg (S)

Smedegade 6, 4200 Slagelse

58 52 52 99

Anna Rusinowska

Nørregade 4, 4100 Ringsted

57 61 72 73

Mandana Thorkasvand (S,O)

Nygade 3B, 4300 Holbæk

59 44 50 85

Hanne Roed (O,C)

Jernbanevej 16, 4300 Holbæk

59 43 06 06

Stine Jacoby (O)

Ahlgade 30, C, 4300 Holbæk

59 43 18 50

Làszlò Sàndor Vezendi (O,C)

Skibbrogade 29, 4400 Kalundborg

59 51 30 40

Steen Rugaard Christensen og Henrik Kemp (S,O,C)

Algade 10, 4500 Nykøbing Sj

59 91 16 00

Maria Eghøj Salling (S,O)

Ramsherred 19A, 4700 Næstved

55 72 03 70

Næstved Øjenklinik (Næstved og Ringsted), v. Susanne Tvede

Næstved Storcenter 5, 1.sal, 57A, 4700 Næstved

55 73 38 38

Anders Vorting (O,C)

Præstøvej 78, 4640 Faxe

21 68 70 73

Panteleimon Mortzos (S,O,C)

Stændertorvet 2, 4000 Roskilde

 

46 32 88 84

 

Jair Nicolini (S,O,C)

Hestetorvet 8, 4000 Roskilde

46 35 55 00

Jakob Halborg (S,O)

Hestetorvet 8, 4000 Roskilde

46 36 12 66

Kim Kamp Børme &

Henrik Madsen (S,O,C)

Lykkebækvej 14, 4600 Køge

 

56 34 55 66

 

Tine Petersen (O,C)

Algade 59, 4760 Vordingborg

55 37 49 40

Kim Aaen

Guldborgsund Øjenklinik (O,C)

Havnegade 2, 2. tv

4800 Nykøbing F.

54 82 00 47

 

Gancho Marina

Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

79 30 60 28

Magdalena Dobija-Karon

Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov

54 65 75 80

Kim Julian og Hanne Olsen Julian (O,C)

Søndre Boulevard 84

4930 Maribo

54 78 03 80

 

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder