Patientinformation

Henvisning

Henvisning

Klinikken har overenskomst med regionen. Det betyder at du kan benytte dig af vores øjenklinik uden egenbetaling. Der kræves ikke henvisning fra din praktiserende læge for at blive set af en øjenlæge.

Alle undersøgelser og behandlinger er derfor dækket af dit sundhedskort (tidl. det gule sygesikringskort).

Privat konsultation og kørekort

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse tilbyder generelt ikke private konsultationer, hvor der er egen betaling. Men i tilfældet med behov for hurtig kørekortsattest introducerer vi muligheden for at få en hurtig tid til kørekortsvurdering for egen betaling.

I en meget travl klinik, er vi altid nødt til at prioriterer alvorlige og akutte sygdomme før mindre alvorlige forhold. Og selv om kørerkortet er meget vigtigt, er det ikke alvorligt på samme måde som en truende øjensygdom. Forespørgsler på kørekort vil derfor typisk blive ned prioriteret.

Men nogle gange kan patienten være i tidsnød i forhold til fornyelse af kørekort eller på baggrund af forespørgsler fra egen læge, politiet eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

I disse tilfælde kan vi derfor tilbyde en hurtig tid (uden for normal åbningstid), der kan afklare om du synsmæssigt kan bestride kørekort.

Hvis du ønsker denne løsning, kan du snakke med personalet og bliver i denne sammenhæng informeret om forventede pris.

Gruppe II patienter

Hvis du er gruppe II patient har du en række fordele, som man ikke normalt har med sundhedskortet (tidl. det gule sygesikringskort). Men samtidigt kræves egenbetaling af dine besøg i klinikken. Spørg venligst om priser inden du bestiller din tid så du er bekendt med disse.

Henvisning til undersøgelse eller behandling på sygehus eller speciallægepraksis

Hvis du efter undersøgelse i Vestsjællands Øjenklinik bliver henvist til vurdering, undersøgelse eller behandling meddeles du om dette ved din konsultation. Henvisningen sendes elektronisk og kræver ikke at du som patient foretager dig noget. Inden henvisningen sendes aftales det med øjenlægen hvor du henvises. Dette beror på hvilke institutioner der har hvilke kompetencer og dine ønsker for hvor du ønsker at blive henvist til.

 Du vil modtage en indkaldelse på e-boks, telefon eller normal post, hvis du er fritaget fra e-boks.

Behandlings- og udredningsgaranti

Du har ret til udredningsgaranti, hvis du henvises til sygehuset uden at vi har fundet en diagnose. Henvisningen har derfor til hensigt at forsøge at finde ud af hvad der er årsag til dine symptomer.

Behandlingsgarantien indtræder når diagnosen er stillet. Det kan være relevant når du har være ved Vestsjællands Øjenklinik Slagelse og fået konstateret en diagnose som fx grå stær.

Hvis hospitalet ikke opfylder dine rettigheder, kan du kontakte den pågældende afdeling eller patientvejleder og få vejledning til at vælge en anden udbyder.

 

Hvor henviser vi til?

Hvis der er behov for henvisning vil du enten henvises til Roskilde eller Næstved Sygehus, da de 2 øjenafdelinger er lokaliseret her. Der kan dog også være tale om henvisninger til andre afdelinger, og her er det ofte din adresse der afgør hvor du ska henvises.

I særlige tilfælde kan vi henvise til en praktiserende speciallæge herunder en praktiserende øjenlæge. Det kan være en øjenlæge, der tilbyder en særlig operation. Du vil typisk kunne henvende dig direkte til de(n) pågældende øjenlæge(er) udne behov for henvisning.

I forbindelse med operation for grå stær, kan vi dog henvise direkte til visse øjenlæger, der har en aftale med Region Sjælland. Nederste på sidne kan du se en liste.

 

Ventetid

Vi har ingen indflydelse på ventetid, udredningsprogram, tilbud af behandlinger, operationer etc. Dette beror alene på en lægelig vurdering på sygehuset.

For nogle sygdomme (fx grå stær) er der ventetidsgaranti. Hvis du er utilfreds med ventetiden, kan du kontakte øjenafdelingen eller en patientvejleder og blive vejledt i dine rettigheder og muligheder.

Ventetiden for sygdomme, der ikke er omfattet af behandlings- eller udredningsgaranti, er alene betinget af en lægelig vurdering på sygehuset, og vi har ingen muligheder for at påvirke denne. Hvis du er utilfreds eller mener, at der må være indtruffet en fejl, er du velkommen til at kontakte den pågældende afdeling.

Patientvejleder

Region Sjælland, Patientvejledningen

Alléen 15

4180 Sorø

Telefon: 70 15 50 01

patientvejledningen@regionsjaelland.dk

Ventetider:

https://mitsygehusvalg.dk

 

Information om rettigheder

Øjenafdelinger

Roskilde Øjenafdeling

Vestermarksvej 23

4000 Roskilde

47 32 39 00

 

Næstved Øjenafdeling

Ringstedgade 61

4700 Næstved

56 51 33 10

Hvis du skal opereres eller behandles

Hvis det vurderes, at du vil have gavn af en operation, vil du blive informeret om dette og medgives tider til operation.

Ofte vil der være behov for kontroltider efter en operation. Disse vil normalt gennemføres hos Vestsjællands Øjenklinik Slagelse.

Da vi ikke får besked om operation og operationsdatoer før hele forløbet er afsluttet, er det dit ansvar at sørge for, at få kontrol tider hos os. Kirurgen vejleder generelt i hvornår du skal kontrolleres.

For at kunne give kontroltider og organisere det så optimalt som muligt i forhold til din operation og det videre forløb, er det afgørende, at du kontakter os hurtigst muligtog helst allerede når du har operationsdatoen for det ene eller begge øjne. Vi kan ikke imødekomme at kontrollere dit øje efter operationen, hvis vi får besked herom i sidste øjeblik og derved skal bruge en akut tid. Akuttider er forbeholdt patienter med akut sygdom. Planlæg derfor dine tider ved os så hurtigt og tidligt i forløbet som muligt.

Befordring i forbindelse med henvisning

Når du henvises kan du være berettiget til befordring eller godtgørelse af transport. Reglerne for dette udgår fra sundhedsloven.

Du kan kontakte Befordirngsservice eller Flex transport. Hvis du har et abonm. ved Falck kan du også benytte dig af dette.

Region Sjælland Befordringssaervice

Præhospitalt center

Fælledvej 1

4200 Slagelse

Tlf. nr.: 70 15 35 15

Mandag-Fredag 08.00 – 16.00

Onsdag dog 08.00 – 14.00

Flextransport

På nedenstående link kan du læse nærmere om Flextransport, reglerne, priserne samt hvem der kan benytte sig af dette tilbud.

https://www.moviatrafik.dk/flexkunde

Nedenfor kan du se en liste med øvrige øjenlæger i regionen.

Der er ikke tale om en anbefaling af nogle øjenlæger, men blot en liste med alle øjenlæger i Region Sjælland.

I forbindelse med henvisning kan du også vælge et sundhedstilbud uden for regionen. Du kan findre andre øjenlæger på sundhed.dk.

Øjenlæge Adresse Telefon nr.
Sundt Syn v. Karen Valentin Lundvang-Lauersen (O) Ndr. Stationsvej 14E, 4200 Slagelse 58 50 61 10
Søren Solborg (S, O, C) Smedegade 6, 4200 Slagelse 58 52 52 99
Anna Rusinowska Nørregade 4, 4100 Ringsted 57 61 72 73
Mandana Thorkasvand (S,O) Nygade 3B, 4300 Holbæk 59 44 50 85
Hanne Roed (O,C) Jernbanevej 16, 4300 Holbæk 59 43 06 06
Stine Jacoby (O) Ahlgade 30, C, 4300 Holbæk 59 43 18 50
Làszlò Sàndor Vezendi (O,C) Skibbrogade 29, 4400 Kalundborg 59 51 30 40
Steen Rugaard Christensen og Henrik Kemp (S,O,C) Algade 10, 4500 Nykøbing Sj 59 91 16 00
Anssam Al-Shamary (S,O) Ramsherred 19A, 4700 Næstved 55 72 03 70
Næstved Øjenklinik Næstved Storcenter 5, 1.sal, 57A, 4700 Næstved 55 73 38 38
Anders Vorting (O,C) Præstøvej 78, 4640 Faxe 56 73 02 02
Panteleimon Mortzos  (S,O,C)

Stændertorvet 2, 4000 Roskilde

 

46 32 88 84

 

Jair Nicolini (S,O,C) Hestetorvet 8, 4000 Roskilde 46 35 55 00
Jakob Halborg (S,O) Hestetorvet 8, 4000 Roskilde 46 36 12 66

Lone Witt &

Henrik Madsen (S,O,C)

Lykkebækvej 14, 4600 Køge

 

56 34 55 66

 

Tine Petersen (O,C) Algade 59, 4760 Vordingborg 55 37 49 40

Kim Aaen

Guldborgsund Øjenklinik (O,C)

Havnegade 2, 2. tv

4800 Nykøbing F.

54 82 00 47

 

Gancho Marina Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F. 79 30 60 28
Magdalena Dobija-Karon Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov 54 65 75 80
Kim Julian og Hanne Olsen Julian (O,C)

Søndre Boulevard 84

4930 Maribo

54 78 03 80

 

 

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder