Patientinformation

Glaslegemesammenfald

 

Hvad er glaslegemesammenfald og hvorfor får man det?

Glaslegemesammenfald er et typisk aldersfænomen. Inde i øjet findes en ”gelébold” (glaslegemet), som fylder øjet ud. Med alderen skrumper denne faste gelébold og omdannes til en flydende masse og denne proces kaldes glaslegemesammenfald.

Glaslegemet burde være krystalklart, men viser sig alligevel altid at indeholde forskellige ”uklarheder”. I forbindelse med glaslegemesammenfaldet, vil uklarhederne begynde at ”svømme” rundt inden øjet, og dette kan bl.a. opleves som fluer/myg, skygger, plamager eller vandbobler. Dette vil langt de fleste mennesker opleve på et tidspunkt i deres liv og således er glaslegemesammenfaldet en naturlig del af øjets aldring.

Faren ved glaslegemesammenfald ligger i, at glaslegemet sidder klistret til nethinden. Under den proces, hvor glaslegemet skrumper og falder sammen, skal det slippe nethinden. Men hvis bindingen til nethinden er for stærk, kan der trækkes i nethinden, og dette mekaniske træk af nethinden giver oplevelsen af lysglimt. Hvis trækket fortsætter, kan det få nethinden til at briste og dette kan fører til nethinderifter, der siden kan udvikle sig til nethindeløsning. Nethindeløsning er en alvorlig og synstruende tilstand, der kræver hurtig diagnostik og behandling.

Hvilke symptomer ses ved glaslegemesammenfald?

Symptomerne varierer en del fra patient til patient. Men symptomerne kan bl.a. omfatte: Lysglimt, fluer, uklarheder i synsfeltet, spindelvæv, plamager af uklarheder der svømmer med i blikretningen etc.

Patienter benytter ofte meget forskellige beskrivelser, men typisk dækker det over de samme gener.

Uklarhederne har egen-bevægelse. Det vil sige, at hvis du kigger til fx højre vil uklarhederne ikke alene følge med, men de kan også svømme lidt rundt af sig selv. Men de vil typisk følge blikretningen.

Ofte er symptomerne pludseligt forekommende. Det kan både udvikle sig i et øje uden eller med tidligere glaslegemesammenfald.

Der kan også udvikles øvrige symptomer som ”sort sne” og en skygge som ikke alene er uklar, men vanskelig eller umulig at se igennem. Dette skyldes nogle gange en mere omfattende påvirkning af nethinden og skal undersøges akut.

Et problem ved glaslegemesammenfald er, at man kan risikere at udvikle en nethindeløsning, hvilket er en alvorlig tilstand. Øjenlægen undersøger derfor for både glaslegemesammenfald og nethindeløsning.

Uanset hvilke symptomer du har, skal du henvende dig akut til din vante øjenlæge eller hvilken som helst øjenlæge, da hurtig vurdering og diagnostik er afgørende for et godt synsresultat.

I weekenden og/eller ved ferie kan du kontakte din praktiserende læge eller vagtlægen. De kan hjælpe med at finde en øjenlæge.

Hvad er det normale forløb ved glaslegemesammenfald?

Typisk er symptomerne med fluer, uklarheder og lysglimt ganske generende. Men de vil ofte aftage over tid og ofte vil de fleste patienter ende med at have få eller ingen gener. Det kan dog tage op til 6 måneder at nå til hel eller næsten symptomfrihed. Generne svinder fordi der til dels forekommer en nedbrydning af uklarhederne og til dels forekommer en gradvis tilvænning af hjernen. Men nogle patienter vil opleve, at der er vedvarende fluer eller uklarheder i synsfeltet. De fleste oplever dog ikke dette som et problem, da der indtræder en høj grad af tilvænning.

Hvordan stilles diagnosen?

Hos Vestsjællands Øjenklinik tilbydes du en akut tid i forhold til en faglig vurdering. Du vil først blive set af en sygeplejerske, som lave en række grundige undersøgelser, og herefter bliver du set af øjenlægen.

Ved besøget (og evt. efterfølgende besøg) vil du få dryppet øjne, så dine pupiller udvides. Dette medfører en mere grundig undersøgelse og er en nødvendighed for at kunne vurdere din nethinde og særligt at udelukke huller, rifter eller nethindeløsning. Som bivirkning vil synet være sløret og du vil ikke kunne køre bil eller benytte personfarligt udstyr i de efterfølgende 4 timer. Samtidigt bliver du også forbigående mere lysfølsom. Du skal altid gøre personalet opmærksom på om du er allergisk overfor lægemidler eller konserveringsmidler eller har udviklet kløe, rødme og hævelse efter brug af øjendråber.

Vi anbefaler altid at få undersøgt begge øjne, selvom du måske kun har symptomer på det ene øje. En del patienter, der har symptomer på det ene øje, har glaslegemesammenfald eller endda nethindeløsning uden symptomer på det andet øje.

Behandling

Glaslegemesammenfald kræver ikke behandling. Selv hvis der efter en længere periode er blivende uklarheder, vil man typisk ikke anbefale eller tilbyde behandling. Årsagen er, at tilstanden er ufarlig, mens behandlingen er forbundet med en betydelig risiko for komplikationer, herunder bl.a. accelereret grå stær, infektioner, blødninger, nethindeløsning og varigt nedsat syn.

Hvis der er huller eller rifter, vil det behandles akut og ambulant med laserbehandling. Dette foregår på sygehuset.

Hvis der er udviklet en egentlig nethindeløsning, vil dette kræve en større øjenoperation.

Hvordan er det videre forløb?

Hvis du får stillet diagnosen glaslegemesammenfald bliver du informeret om dette.

Du bliver informeret om, hvorvidt der er nethindeløsning eller forstadier i form af rifter. Både rifter og nethindeløsning, vil fører til akut viderehenvendelse til sygehuset.

Hvis der er glaslegemesammenfald, uden nethindeløsning eller rifter, informeres du om dette.

Typisk får du ikke faste kontroltider. Det skyldes at det er umuligt at spå om hvornår (og hvis) der kommer en forværring. Og hvis du fx fik en tid et halvt år efter, men udviklede symptomer allerede efter en uge, ville det ikke være forsvarligt at vente til næste kontrol. Det bedste er derfor at reagere akut hvis der kommer en forværring.

Akut henvendelse

Glaslegemesammenfaldet kan ske i ”etaper” på det ramte øje ligesom glaslegemesammenfald også kan ramme det andet øje.

Du skal derfor fremover være opmærksom på, om du pludseligt udvikler nye symptomer som fx nytilkomne lysglimt, fluer, uklarheder i synsfeltet, spindelvæv, plamager af uklarheder der svømmer med i blikretningen, ”sort sne” eller skygger som ikke kan ses igennem. Hvis dette er tilfældet, skal du atter henvende dig akut til øjenlægen, da du muligvis har fået en udvikling af dit glaslegemesammenfald og dette skal vurderes ligesom første gang du fik det. Hvis generne opstår uden for øjenklinikkens åbningstid, kan du kontakte egen læge eller vagtlæge. Du kan finde andre øjenlæger på sundhed.dk.

Du skal også være opmærksom på om du udvikler lignende symptomer på det andet øje.

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder