Patientinformation

Links til andre sider med information

Patienthåndbogen

I partienthåndbogen finder du masser af let tilgænglig information om  øjet og øjensygdomme. Der er talrige tilhørende billeder, illustrationer og korte videoer der gennemgår øjet og dets sygdomme. Derudover er der masser af råd om hvornår man skal henvende sig til egen læge eller øjenlæge eller bare kan se det an.

Værn Om Synet

Hvis du har lyst til at vide mere om øjensygdomme og støtte information og forskning inden for øjensygdomme kan du besøge Værn Om Synet.

Værn Om synet lavet er utroligt vigtigt arbejde der bidrager til udviklingen af øjenfaget i Danmark. Der er derfor en utrolig vigtig organisation, som vi varmt vil anbefale at du kigger på. Vi kan endvidere anbefales at blive medlem og evt. give et bidrag til deres vigtige arbejde.

Dansk Blindesamfund – DBS

 

Hvis du har nedsat syn og synshandikap kan du søge hjælp, kurser og information hos Dansk Blinde Samfund.

CSU – Center for specialundervisning

Hvis du bor i lokalområdet omkring Slagelse og har betydeligt synshandikap kan du være berettiget til hjælp fra CSU. Du kan snakke med din øjenlæge eller CSU om dine muligheder.

Der findes også lignende steder hvor du kan få hjælp andre stede i Region Sjælland.

CSU

Be My Eyes

Be My Eyes er en app der fungerer til iOS og Android. Det er et helt fantastisk tiltag, som vi kun kan anbefale vores patienter, pårørende, venner etc. at deltage i. Det er gratis for alle deltagere.

Via appen kan et menneske med synshandikap benytte et videotelefonopkald til en seende. Den svagtseende kan så fx bede om hjælp til fx at se datoen på mad eller andre opgaver som er vanskelige rent synsmæssigt.

Man er ikke tvunget til at tage opkald (hvis man fx er optaget af andre gøremål) og opkaldet går så videre til en anden der kan hjælpe. Man modtager også kun opkald på de(t) sprog man kan bestride.

Vi synes at det er en fantastisk måde at bruge teknologien til at hjælpe mennesker.

Vi har et tæt samarbejde med Roskilde Øjenafdeling. Her undersøger man bl.a. medicinske nethindepatienter, patienter med grøn stær, samsyn og skele sygdomme, børne-øjensygdomme samt forskellige operationer.

Vi har et meget tæt samarbejde med Næstved Øjenafdelingen. Administrativt hører Roskilde og Næstved øjenafdeling sammen. På Næstved laver man bl.a. kirurgiske nethinde sygdomme, tårevejesygdomme, medicinske sygdomme samt div. operationer herunder operation for grå stær.

Øjenafdelingen på Glostrup ligger under Rigshospitaler. Der findes både en afdeling på selve Rigshospitalet, hvor man særligt fokuserer på patienterne indlagt på RH, men også øjenkræft og øjenhule- og tårevejs kirurgi. Derudover er der en større børne-øjenafdeling.

På Glostrup klinikken rummes alle subspecialer inden for øjenfaget. Der gennemføres højt specialiseret undersøgelser og behandlinger, der foregår på et meget højt fagligt niveau.

På OUH haves alle subspecialer og der laves undersøgelser og behandlinger, herunder også operation på meget højt fagligt niveau. Alle subspecialer er indeholdt på OUH og der er specialespecifikke opgaver.

Samarbejde med øjenafdelinger

Vi har et tæt samarbejde med øjenafdelinger i Region Sjælland, men også øvrige øjenafdelinger. Vi henviser til behandling og specialist undersøgelser og modtager patienter der er færdigbehandlet på sygehuset og skal følges ved speciallæge i øjensygdomme.

Information om ventetid ved henvisning, rettigheder og patientvejleder.

Hvis du bliver henvist til sygehuset, har du forskellige muligheder og rettigheder herunder udredningsgaranti og behandlingsgaranti. Du kan læse nærmere om dine muligheder og evt. kontakte patientvejlederen hvis du støder ind i problemer.

Udredning og behandlingsgaranti

Læs om dine muligheder og retteigheder i henhol til udredning (hvis du ikke har en diagnose) og behandlingsgaranti (hvis du har en diagnose).

Du kan klikke på teksten og få yderligere information.

Patientrettigheder

Ved at klikke her kan du læse mere om dine rettigheder som patient og derved også hvad du kan forvente af dit forløb når du henvises.

Patientvejleder

Hvis du uheldigvis løber ind i problemer under din henvisning eller ikke til fulde er bekendt med dine rettigheder som patient, kan du kontakte en patientvejelder.

 

Region Sjælland, Patientvejledningen

Alléen 15

4180 Sorø

Telefon: 70 15 50 01

patientvejledningen@regionsjaelland.dk

Hjemmeside: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/patientrettigheder-og-vejledning/patientvejledningen#contactBox

Ventetid

Hvis du bliver henvist til det offentlige sygehus kan du ved at klikke her ses hvor lang ventetiden er. Hvis det henviste sygehus ikke opfylder behandlingsgarantien kan du her finde information om andre sygehuse, der kan tilbyde behandlingen hurtigere.

Hvis der opstår vanskelighder, kan du altid henvende dig til patientvejleder eller til øjenafdelingen på det henviste sygehus.

Udvidet frit sygehusvalg ved grå stær operation

Hvis du er henvist til vurdering for operation for gråb stær kan du vælge at blive henvist til sygehuset. Her kan der være ventetid på indkaldelsen til forundersøgelsen.

Hvis der er mere end 30 dages ventetid kan du benytte dig af udevidet frit sygehusvalg. Øjenafdelingen vil ofte informere dig om dine muligheder og du får en liste med øjenklinikker, der kan tilbyde dig undersøgelse og operation med kortere ventetid.

Du kan klikke og se hvilke øjenlæger der tilbyder operation for grå stær under frit udvidet sygehusvalg.

Tolkning af din konsultation

Hvis du har boet i Danmark i mindre end 3 år er du berettiget til at få tolkeomkostninger dækket. Herefter skal du enten selv finde en tolk eller betale for tolkning.

Andre Øjenlæger

Hvis Vestsjællands Øjenklinik Slagelse er lukket og du har behov for øjenlægevurdering kan du altid gå ind på sundhed.dk og finde adresse og telefonnumre på alle øjenlæger.

Hvis du har akut behov for øjenlægehjælp uden for klinikkens åbningstid, kan du henvende dig til egen læge eller vagtlæge. Ved behov kan der henvises til den vagthavende øjenlæge på sygehuset.

Øjenlæge Adresse Telefon nr.
Sundt Syn v. Karen Valentin Lundvang-Lauersen (O) Ndr. Stationsvej 14E, 4200 Slagelse 58 50 61 10
Søren Solborg (S,O,C) Smedegade 6, 4200 Slagelse 58 52 52 99
Anna Rusinowska Nørregade 4, 4100 Ringsted 57 61 72 73
Mandana Thorkasvand (S,O) Nygade 3B, 4300 Holbæk 59 44 50 85
Hanne Roed (O,C) Jernbanevej 16, 4300 Holbæk 59 43 06 06
Stine Jacoby (O) Ahlgade 30, C, 4300 Holbæk 59 43 18 50
Làszlò Sàndor Vezendi (O,C) Skibbrogade 29, 4400 Kalundborg 59 51 30 40
Steen Rugaard Christensen og Henrik Kemp (S,O,C) Algade 10, 4500 Nykøbing Sj 59 91 16 00
Anssam Al-Shamary Ramsherred 19A, 4700 Næstved 55 72 03 70
Næstved Øjenklinik  Næstved Storcenter 5, 1.sal, 57A, 4700 Næstved 55 73 38 38
Anders Vorting (O,C) Præstøvej 78, 4640 Faxe 56 73 02 02
Panteleimon Mortzos  (S,O,C)

Stændertorvet 2, 4000 Roskilde

 

46 32 88 84

 

Jair Nicolini (S,O,C) Hestetorvet 8, 4000 Roskilde 46 35 55 00
Jakob Halborg (S,O) Hestetorvet 8, 4000 Roskilde 46 36 12 66

Lone Witt  &

Henrik Madsen (S,O,C)

Lykkebækvej 14, 4600 Køge

 

56 34 55 66

 

Tine Petersen (O,C) Algade 59, 4760 Vordingborg 55 37 49 40

Kim Aaen

Guldborgsund Øjenklinik (O,C)

Havnegade 2, 2. tv

4800 Nykøbing F.

54 82 00 47

 

Gancho Marina Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F. 79 30 60 28
Magdalena Dobija-Karon Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov 54 65 75 80
Kim Julian og Hanne Olsen Julian (O,C)

Søndre Boulevard 84

4930 Maribo

54 78 03 80

 

Øjenlæge

Sundt Syn v. Karen Valentin Lundvang-Lauersen (O)
Søren Solborg (S,O,C)
Anna Rusinowska
Mandana Thorkasvand (S,O)
Hanne Roed (O,C)
Stine Jacoby (O)
Làszlò Sàndor Vezendi (O,C)
Steen Rugaard Christensen og Henrik Kemp (S,O,C)
Anssam Al-Shamary
Næstved Øjenklinik
Anders Vorting (O,C)
Panteleimon Mortzos (S,O,C)
Jair Nicolini (S,O,C)
Jakob Halborg (S,O)
Lone Witt & Henrik Madsen (S,O,C)
Tine Petersen (O,C)
Kim Aaen, Guldborgsund Øjenklinik (O,C)
Gancho Marina
Magdalena Dobija-Karon
Kim Julian og Hanne Olsen Julian (O,C)
Næstved Øjenafdeling (O,C)
Roskilde Øjenafdeling (S,O,C)
O = Operation for fx øjenlåg C = Operation for grå stær S = Vurdering for samsyn og skelen

Adresse

Ndr. Stationsvej 14E, 4200 Slagelse
Smedegade 6, 4200 Slagelse
Nørregade 4, 4100 Ringsted
Nygade 3B, 4300 Holbæk
Jernbanevej 16, 4300 Holbæk
Ahlgade 30, C, 4300 Holbæk
Skibbrogade 29, 4400 Kalundborg
Algade 10, 4500 Nykøbing Sj
Ramsherred 19A, 4700 Næstved
Næstved Storcenter 5, 1.sal, 57A, 4700 Næstved
Præstøvej 78, 4640 Faxe
Stændertorvet 2, 4000 Roskilde
Hestetorvet 8, 4000 Roskilde
Hestetorvet 8, 4000 Roskilde
Lykkebækvej 14, 4600 Køge
Algade 59, 4760 Vordingborg
Havnegade 2, 2. tv, 4800 Nykøbing F.
Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.
Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov
Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo
Ringsted 61, 4700 Næstved
Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Telefonnummer

58 50 61 10
58 52 52 99
57 61 72 73
59 44 50 85
59 43 06 06
59 43 18 50
59 51 30 40
59 91 16 00
59 91 16 00
55 73 38 38
56 73 02 02
46 32 88 84
46 35 55 00
46 36 12 66
56 34 55 66
55 37 49 40
54 82 00 47
79 30 60 28
54 65 75 80
54 78 03 80
56 51 33 10
47 32 39 00

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Sdr. Stationsvej 41, Kælderen

4200 Slagelse

58 52 20 01

Læs om dit forløb i klinikken

Forbered dig inden dit besøg

Ventetid til og i klinikken

Øjendrypning i klinikken

Vil du vide mere om øjensygdomme og patientrettigheder